Thông tin đầy đủ về pháp lý dự án Melody Residences Linh Đàm

Dự án Melody Tây Nam Linh Đàm đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của bộ xây dựng, trong đó có những điểm đáng chú ý như:

  1. Dự án Melody Residences Linh Đàm đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư dự án tại quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 của UBND tp Hà Nội. Với chủ đầu tư là công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm ( Theo quyết định Công nhận chủ đầu tư số 1770/QĐ-UBND ngày 17/03/2017của UBND tp Hà Nội )
  2. Chủ đầu tư đã có quyết định số 6112/QĐ -UBND ngày 30/08/2017 về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất của dự án là 64. 517,2m2
  3. Dự án đã  có quyết định phê duyệt 1/500 số 3807/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 của UBND quận Hoàng Mai – Hà Nội đối với khu đất nhà ở hỗn hợp và quyết định chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc số 3177/UBND – QLĐT ngày 24/12/2018 của UBND quận Hoàng Mai đối với khu đất nhà ở thấp tầng.
Pháp lý dự án Melody Linh Đàm đã được phê duyệt tại quyết định số 4129/QĐ-UBND của UBND tp Hà Nội
Pháp lý dự án Melody Linh Đàm đã được phê duyệt tại quyết định số 4129/QĐ-UBND của UBND tp Hà Nội